#071 Myślę pisząc

Kiedy widzę moje myśli w „fizycznej” formie to łatwiej mi się je układa. Kiedyś myślałem, że pisanie to strata czasu. Moje podejście bardzo się zmie...

#070 Aktorzy drugiego planu

Oglądam niektóre filmy ponownie. Skupiam się wtedy na zauważaniu rzeczy, których zwykle nie dostrzegam przy pierwszym oglądaniu – np. na tym co robią akto...

#067 Ładne e

Czy da się nauczyć ładniej pisać ćwicząc jedną literkę na raz? Jak to podejście można zastosować też gdzie indziej?