Samotność

Nie wiem kim jest ta osoba na zdjęciu. Nie nam jej. Nie wiem czy śpi, medytuje, słucha muzyki, smuci się… Ale ten widok skojarzył mi się z tym, że można b...

Spacer z aparatem w ręku #13

Na tym spacerze najbardziej zapamiętam parę siedzącą na murku. Akurat przypadkiem popatrzyli w przeciwne strony. Powstała pewnego rodzaju symetria. Lubię symetr...