Przejdź do treści

Zdjęcia

Uczę się widzieć. Zdjęcia, którymi się tutaj dzielę, są zapisem tej nauki.

Najbardziej chciałbym umieć zauważać samotność i relacje w kontekście miasta.