#081 Mam dużo

Czasami bardzo chcę coś kupić. W przeszłości często szybko ulegałem tej myśli i potem żałowałem tej decyzji.

#079 Dychotomia

Wybierasz x czy y? Idziemy tu, czy tam? Dychotomia wyboru i myślenia – kiedy ją zauważam, to częściej zadaję dodatkowe pytania.