Spacer z aparatem w ręku #13

Na tym spacerze najbardziej zapamiętam parę siedzącą na murku. Akurat przypadkiem popatrzyli w przeciwne strony. Powstała pewnego rodzaju symetria. Lubię symetr...